Direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Cecilie Daae. Foto: Yann Aker.

Legg til en kommentar

Kommentarer

Skrevet av Anders Ringen