Yop Poll Archive

Når hadde du besøk av feieren sist?
×

Har du et rentbrennende ildsted?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
×

Er ildsted en betydelig faktor når du velger bolig?
2 votes
×