Ved

Løvtrær gir mest varme
Løvtrær gir mest varme
All ved gir god varme når du fyrer, men bøk, ask, rogn og hassel gir deg mer varme per vedkubbe enn bjørk, furu og gran.
Denne veden brenner best
Denne veden brenner best
Ofte er det slik at det er bjørk som regnes som standardveden å fyre med. Gran gir god spraking og lukt, men varmer ikke så mye. Men hvordan er det egentlig; hvilket treslag er...
Trening med ved
Trening med ved
Vedhugging og påfølgende stabling er et realt helkroppsarbeid og gir rom for masse bevegelse. Ta i alt du kan og ha det litt gøy og litt vondt mens du holder på!   Vi har spurt...