Slik sikrer du hytta mot brann

sikre-hytta-mot-brann

Manglende vedlikehold av skorsteiner og ildsteder er betydelig oftere årsaken til brann i hytter enn i boliger. Pipebranner kan være utfordrende, og ofte ligger hytta et godt stykke unna nærmeste brannstasjon og hjelp fra offentlige instanser. Allikevel glemmes ofte tiltakene for brannsikkerhet her.

– I følge ny forskrift om brannforebygging fra januar 2016 skal nå fritidsboliger også feies regelmessig av kommunen, sier feiersvenn i Follo Brannvesen IKS, Henrik Christoffer Bråthen Holte.

Dette vil si at alle eiere av fritidsbolig vil få et automatisk varsel om både feiing og tilsyn fra feiervesenet. Holte forteller at de også får henvendelser utover dette, i gjennomsnitt tre i uka. I sommersesongen er det stor pågang.

Forurensing og brann

Hvis skorsteinen aldri eller sjeldent blir feiet kan det resultere i at skorsteinen blir tett av sot. Holte legger også til at trekket i skorsteinen vil bli betraktelig dårligere, noe som resulterer i en ufullstendig forbrenning av veden. Dette vil forurense mer og gi høyere partikkelutslipp – både skadelig for miljøet og helsen.

– En sotbrann kan oppstå hvis forbrenningen har vært ufullstendig over tid. Dette oppstår av fyring med fuktig ved, eller at ildstedet har blitt fyrt med for lite forbrenningsluft (struping av trekkventiler). En ufullstendig forbrenning kan gjøre at røyken blir avkjølt for mye før den når ut av skorsteinen, og vil da legge igjen flere partikler og beksot i skorsteinen, forteller Holte.

Det er nemlig denne såkalte beksoten som gir sotbrann i skorstein. Sotbrann kan selvantenne hvis man fyrer hardt over tid. Beksot kan også antenne hvis man har et kort røykrør og fyrer med papir som gir høye flammer. Flammene vil da strekke seg helt inn i skorsteinen og antenne beksoten.

9 tips for sikker vedfyring

Feieren på besøk

Feiefrekvens på fritidsboliger varierer ut ifra hvor mye, hvor ofte og hvor riktig man fyrer med ildstedet.

– De som fyrer mye eller fyrer med ufullstendig forbrenning bør ha besøk av feieren hvert år, mens de som fyrer lite eller fyrer med riktig forbrenning har kanskje behov for feiing hvert sjette år, forteller Holte.

I fritidsboliger kan det være en del gamle ildsteder som er tilkoblet gamle teglskorsteiner – disse bør ha en lavere feiefrekvens enn fritidsboliger med moderne rentbrennende ildsteder som er tilkoblet moderne elementskorsteiner.

Slik sjekker du om peisen er rentbrennende

Når uhellet først er ute

Dersom en sotbrann i skorstein oppstår i et lukket ildsted bør man stenge for forbrenningsluft fortest mulig.

– Det vil si å lukke trekkventilene på alle ildsteder som er tilkkoblet samme røykløp som det har oppstått sotbrann i. Deretter bør man ringe brannvesenet på 110, sier Holte.

Man kan også forsøke å åpne opp sotluke forsiktig og bruke pulverapparatet forsiktig inn i sotluke, litt om gangen. Hvis en sotbrann oppstår i tilknytting til en åpen peis bør man fjerne eventuelle resterende glør og vedkubber som ligger i den åpne peisen og lukk spjeldet. Det er viktig å fjerne antente vedkubber, fordi de ellers vil fortsette å avgi røyk ut i rommet.

Vær forberedt

Alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje (nytt fra 1. januar 2016) i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. De fleste branner starter om natten, og en røykvarsler som virker er en billig forsikring for å komme seg ut i tide. Ofte er det nødvending med flere røykvarslere, slik at varsel om brann kan høres fra alle soverom.

– Det nytter derimot ikke med røykvarsler og slokkeutstyr dersom dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang i året og pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg. Man må også sjekke trykkindikatoren – den skal peke på det grønne feltet, konstaterer Holte.

Nødplakat

Mange hytter i Norge mangler veiadresse, og stedsnavn kan ofte være helt forskjellig fra de offentlige stedsnavn som er på kartene nødetatene benytter.

Vet du nøyaktig posisjon på hytta di? Da bør du lage en nødplakat på Norgeskart, slik at brannvesen, politi og ambulanse enklere kan finne deg når du trenger hjelp.

Legg til en kommentar

Kommentarer

Written by Tiril